Naše společnost Brando Malenovice byla založena v květnu 2017 s cílem vybudovat moderní pěstitelskou pálenici a následně ji provozovat.

Pálenice Malenovice

Pěstitelská pálenice je umístěna v novém objektu, projektovaném podle stávajících požadavků, s důrazem na ekologický provoz v obci Malenovice u Suchdola, okres Kutná Hora.

Technologické vybavení je od firmy J.Hradecký s.r.o., Pacov. Destilační proces je řízen moderním průmyslovým automatem, který zaručuje trvalé dodržení všech rozhodujících parametrů a výrazně eliminuje případné chyby obsluhy, či odchylky provozních parametrů. Inspiraci a významnou pomoc při sestavování řídícího programu nám poskytl pan Bartoš, který provozuje rodinnou pálenici v Roseči.

Součástí pálenice je místnost pro zrání kvasů s řízením teploty optimální pro kvašení.